Donosimo novi raspored fratara

Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja Uznesenja Blažene Djevice Marije održala je kapitularni kongres na kojem je donesen novi raspored osoblja. Što se tiče promjena na području franjevačkih župa koje pripadaju ljubuškoj općini, promjene su se dogodile u najvećoj župi, župi sv. Ante na Humcu


, dok promjena u Vitini i Klobuku nije bilo. Tako za novog humačkog župnika sa mjesta župnika u Veljacima dolazi fra Ljubo Kurtović. Na njegovo mjesto za župnika u Veljake dolazi fra Valentin Vukoja trenotno na službi u misiji Ticino u Švicarskoj. Novi gvardijan na Humcu od sredine kolovoza biti će sin humačke župe fra Dario Dodig, trenutno župnik na Čerinu.
 
S Humca odlaze fra Ivan Boras trenutni humački župnik na službu gvardijana u Slanom, dok će trenutni gvardijan fra Velimi Mandić obnašati službu župnog vikara na Kočerinu.

Fra Goran Azinović ide na mjesto župnog vikara kod još jednog bivšeg svima poznatog humačkog gvardijana fra Mire Šege u Čitluk.

Fra Nikola Rosančić ide za župnog upravitelja u Gradniće, a bivši provincijal fra Slavko Soldo sa Humca prelazi u Međugorje.

Na službu u humačku župu kao župni vikari dolaze Fra Stanko Mabić, dosada na službi Voditelj postulanata i zadužen za sjemeništarce iz mostarskog samostana, te dosadašnji gvardijan u Konjicu fra Stipan Klarić.
 
Priopćenje iz Provincije donosimo u cjelosti:

Nakon više pripremnih sjednica, počevši od 15. lipnja 2016., u samostanu u Mostaru, kako to propisuje zakonodavstvo Reda, 27. lipnja 2016. održan je Kapitulski kongres. Spisi redovničkih službi poslani su Generalnoj kuriji Reda, a prijedlog pastoralnih službi u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji potvrđen je dekretima koji su pristigli iz Ordinarijata na Provincijalat 4. lipnja 2016.
 
Konačna Tabula bit će objavljena nakon još jedne sjednice Definitorija u kolovozu t.g., te nakon popunjavanja svih naših redovničkih službi, njihove potvrde, novih zaduženja i izbora diškreta u samostanima.
 

Sve službe, sukladno službenim dekretima koji će uskoro biti poslani, treba preuzeti najkasnije do 20. kolovoza 2016., u dogovoru s Provincijalatom, a one pastoralne i s Ordinarijatima.
 
Raspored osoblja
Tajnik Provincije: fra Stanko Ćosić
Ekonom Provincije: fra Mate Dragićević
 
Gvardijani:
Fra Dario Dodig za samostan Humac
Fra Ferdo Boban za samostan Konjic
Fra Danko Perutina za samostan Mostar
Fra Tomislav Puljić za samostan Široki Brijeg
Fra Sretan Ćurčić za samostan Tomislavgrad
Fra Ivan Boras za samostan Slano
Fra Svetozar Kraljević za samostan Zagreb
 
Za vikare samostana izabrani su:
Fra Ljubo Kurtović za samostan Humac
Fra Bože Milić za samostan Mostar
Fra Stipe Biško za samostan Široki Brijeg
Fra Slaven Brekalo za samostan Tomislavgrad
Fra Vlatko Soldo za samostan Konjic
Fra Damjan Perić za samostan Slano
Fra Ivan Landeka ml. za samostan Zagreb
 
Za ekonome samostana izabrani su:
Fra Ljubo Kurtović za samostan Humac
Fra Ivan Ševo za samostan Mostar
Fra Ante Penava za samostan Široki Brijeg
Fra Mario Ostojić za samostan Tomislavgrad
Fra Vlatko Soldo za samostan Konjic
Fra Damjan Perić za samostan Slano
Fra Serđo Ćavar za samostan Zagreb
 
Ostale službe
Fra Ljubo Kurtović izabran za provincijskog tajnika za misijsku evangelizaciju
Fra Ivan Landeka ml. izabran za provincijskog tajnika za formaciju i studije
Fra Iko Skoko izabran za magistra postulanata. Fra Mate Dragićević za pomoćnog magistra postulanata
Fra Stanko Mabić je izabran za magistra novaka
Fra Stipan Klarić izabran za pomoćnog magistra novaka Fra Ivan Landeka ml. izabran za magistra bogoslova
Fra Serđo Ćavar izabran za pomoćnog magistra bogoslova
Fra Ivan Dugandžić je izabran za voditelja trajne formacije
Fra Milan Lončar je izabran za komesara Svete Zemlje
Fra Antonio Šakota izabran za provincijskog asistenta OFS'a i FRAME
 
Nove pastoralne službe potvrđene od mjesnog Ordinarija u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji:
HUMAC – SAMOSTAN I ŽUPA SV. ANTE PADOVANSKOG
Fra Ljubo Kurtović, župnik
Fra Dario Dodig, gvardijan i žup. vikar
Fra Stanko Mabić, žup. vikar
Fra Stipan Klarić, žup. Vikar
DRINOVCI – Župa Sv. Mihovila Arkanđela
Fra Josip Mioč, žup. upravitelj
Fra Velimir Bagavac, žup. vikar
 
VELJACI – Župa Sv. Ilije Proroka
Fra Valentin Vukoja, žup. upravitelj
 
KONJIC – SAMOSTAN I ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA
Fra Ferdo Boban, gvardijan, župni upravitelj u Glavatičevu
 
MOSTAR – SAMOSTAN I ŽUPA SV. PETRA I PAVLA
Fra Bože Milić, župnik
Fra Danko Perutina, gvardijan i žup. vikar
Fra Stanko Ćosić, žup. vikar
 
ČERIN – ŽUPA Sv. STJEPANA PRVOMUČENIKA
Fra Tihomir Bazina, žup. upravitelj
Fra Hrvoje Miletić, žup. vikar
 
ČITLUK – ŽUPA KRISTA KRALJA
Fra Goran Azinović, žup. vikar
 
GRADNIĆI – ŽUPA SV. BLAŽA
Fra Nikola Rosančić, žup. Upravitelj
 
MEĐUGORJE – ŽUPA SV. JAKOVA APOSTOLA ST.
Fra Slavko Soldo, žup. vikar
Fra Vjekoslav Milićević, žup. vikar
Fra Perica Ostojić, žup. vikar
 
ŠIROKI BRIJEG – SAMOSTAN I ŽUPA UZNESENJA BDM
Fra Goran Ćorluka, žup. Vikar
Fra Dario Galić, žup. vikar
 
POSUŠJE – ŽUPA BEZGJEŠNOG ZAČEĆA BDM
Fra Ivan Penavić, žup. vikar
 
KOČERIN – ŽUPA SV. PETRA I PAVLA
Fra Velimir Mandić, žup. vikar
 
TOMISLAVGRAD – SAMOSTAN I ŽUPA SV. MIHOVILA ARKANĐELA
Fra Slaven Brekalo, žup. upravitelj,
Fra Sretan Ćurčić, gvardijan i žup. vikar
Fra Mario Ostojić, žup. vikar
 
Ostale službe i zaduženja
Fra Josip Vlašić stavljen na raspolaganje Generalnome Ministru za Fundaciju Blaženog Egidija
Fra Šimun Romić, nakon Ugovora sa zadarskom provincijom, preuzima brigu za kuću i crkvu na Orebiću
Fra Slaven Mijatović HKM Ticino, voditelj misije, Švicarska
Potvrđen je dosadašnji provincijski izaslanik za Švicarsku fra Ivan Prusina, do isteka izbornog mandata i novog glasovanja braće na službi u Švicarskoj – sukladno PS
 
Na sjednici provincijskog Definitorija u kolovozu t.g. bit će odlučeno o molbi biskupa Ličko-senjskoga o privremenoj pomoći iz Zagreba u pastoralu dosadašnjih ličkih župa o kojima smo pastoralno skrbili.
 
U Mostaru, 5. srpnja 2016.Fra Miljenko Šteko, predsjednik kap. kongresa